Köpvillkor

Köpvillkor
 
Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
 
Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Vi loggar beställarens IP-nummer för att kunna styrka falskbeställningar.
 
Ej uthämtade försändelser
I de fall du som kund väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras du kostnad för motsvarande frakt, tur och retur.

Vid fall av felaktigt adress
I de fall din order kommer tillbaka till oss pga. felaktigt angiven adress eller namn debiteras du kostnad för motsvarande frakt, tur och retur. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss så snart som möjligt om du upptäcker att informationen är felaktig. 
 
Priser
19kr i frakt, fri frakt vi alla köp över 200kr. Alla priser på hemsidan är angivna inklusive moms.
 
Leveranstider
1-3 vardagar. Förutom beställningar under röda dagar.
 
Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är alltid på köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. 
 
Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.
 
Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.
 
Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.
 
Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara förutom telefoni, datorprodukter och bärbart ljud som säljs med ett års garanti. Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.
Garantin gäller EJ för rena slitagedelar och förbrukningsvaror såsom skal, skydd m.fl.
 
Byte av vara/storlek
Det går jättebra att byta storlek eller färg på varan du köpt.

Kosmetik, underkläder och badkläder plomberas av oss. Om plomberingen är bruten sker inget byte. Detta av hygienskäl.
 
Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Skicka ett mail till oss om du skulle vilja returnera en vara.
OBS! Du får inte tejpa eller skriva direkt på varans originalemballage när du skall returnera. Då riskerar returen att ej bli godkänd.
 
Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.
 
Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.
Vill du komma i kontakt med oss angående byten eller reklamationer hänvisar vi till vår mailsupport. Vid andra frågor finns direkt komunikation via messenger på vår Facebooksida. Tänk på att vi arbetar normalt under kontorstid, men kan vid vissa tillfällen även svara på mail utanför den tiden. Men förvänta dig inte att få svar utanför normala kontorstider.
 
Vi svarar alltid på mail inom 24 timmar! Under kontorstid försöker vi svara inom två timmar.
 
Vår adress:
FAS Tech i Nykvarn AB
Fältherrevägen 2 
155 35 Nykvarn 
Stockholms län
Org nr: 556926-3899
 
Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut mail med nyheter och erbjudande till våra kunder.
 
Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
 
Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.