Personuppgiftspolicy

Vi följer personuppgiftslagen (PUL). JCP Media AB är ansvarig för alla personuppgifter som vi lagrar i vårt kundregister. Uppgifterna används för att upprätthålla en kundrelation och för marknadsändamål av oss som t.ex nyhetsbrev. Du kan när som helst tacka nej till nyhetsbrev, begära att personuppgifter rättas eller tas bort, samt få ett utdrag av dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.